KJ Body Performance

Den hundvänliga tränings- och massagestudion på Östermalm

 

Träning för en stark & tonad kropp som samtidigt förebygger smärta & ger mer energi!

SEKRETESS

Generellt

Vi på KJ Body Performance är glada att du besöker vår webbplats och visar intresse för vårt bolag och våra erbjudanden. Vi tar skyddet för dina personuppgifter på allvar och vill att du ska känna dig trygg med att besöka våra sidor.

Nedan informerar vi dig om de personuppgifter som vi behandlar om dig när du använder vår webbplats, fyller i hälsodeklarationer samt kontaktformulär och hur uppgifterna används. Om vår webbplats innehåller länkar till andras webbplatser gäller inte vår integritetspolicy för de webbplatser dit vi länkar.
Vänligen ta dig tid att noggrant läsa igenom denna information.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för att behandlingen och som bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna. I detta fall är den personuppgiftsansvarige:
KJ Body Performance
Kim Johansson
Värtavägen 57
115 38 Stockholm
Sverige
E-post: kim@bodyperformance.se
Om du, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vill invända mot KJ Body Performance, behandling eller användning av dina personuppgifter kan du skicka en invändning via e-post till adressen angiven ovan. Detta kan resultera i att tjänsterna som erbjuds inte kan användas.
Om du invänt mot behandlingen kan det av tekniska skäl vara så att fortsatt användning av webbplatsen inte är möjlig.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt få tydlig information från KJ Body Performance om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig.
Dessutom har du följande rättigheter:
Rätt till tillgång – rätten att veta vilka personuppgifter som samlats in och hur dessa uppgifter behandlas.
Rätt till rättelse – rätten att begära att personuppgifter som är felaktiga rättas.
Rätt till radering – rätten att begära att personuppgifter tas bort.
Rätt till begränsning – rätten att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen.
Rätt till dataportabilitet – rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.
Rätt att göra invändningar – rätten att återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller invända mot viss behandling.
Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet – rätten innebär att klagomål avseende KJ Body Performances behandling av personuppgifter kan lämnas antingen till ansvarig tillsynsmyndighet för KJ Body Performance som anges nedan, eller till någon annan av tillsynsmyndigheterna inom EU.
Du kan också lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten där du har din hemvist eller på din arbetsort.
Tveka inte att kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter om du vill utöva de rättigheter du har som registrerad.

När, varför och hur samlar vi in dina personuppgifter
Vi behöver samla in, behandla, lagra och ibland även dela (alltid med ditt medgivande) olika personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster och kunna tillhandahålla tjänster. Nedan kan du se vilka av dina personuppgifter som vi behöver för vilka ändamål och under vilka omständigheter vi delar dina personuppgifter med andra.
En personuppgift är varje upplysning som gör att vi direkt eller indirekt kan identifiera dig som person t.ex. förnamn och efternamn, adress, telefonnummer, födelsedatum, lokaliseringsdata eller e-postadress.
Vänligen ge oss endast sådan information som vi verkligen behöver.
Eftersom vi vill ge dig en bra översikt över detaljerna kring vår behandling, använder vi tabellformulär. Vi tror att detta kommer att göra det möjligt för oss att förse dig med informationen på ett öppet, begripligt och lättillgängligt sätt med ett tydligt och enkelt språk.
Nedan visas vilka personuppgifter som vi samlar in om dig. Eftersom det förekommer olika typer av uppgifter har vi delat in dem i kategorier då vi tror det gör det lättare att förstå informationen.
Personuppgifter som vi samlar in innan du kan ta del av våra tjänster så som massage, personlig träning och till viss del kostrådgivning. Vi samlar inte in några personuppgifter om dig på vår hemsida www.bodyperformance.se, om du däremot väljer att bli kund och betala vid paypal på hemsidan lagras kontaktuppgifter i paypal så länge betalningarna skall ske. Kontaktformuläret för onlineträning sparar också dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma med förslag på tjänster. Endast kunduppgifter lagras, då anställda saknas.

Kategorier av personuppgifter och förklaring
Kontaktuppgifter: Tas av flera orsaker. T. ex. för att kunna kontakta dig som klient vid tillfällen där vi behöver avboka, omboka eller boka ny tid, för att påminna om bokade tider, skicka fakturor och följa upp efter behandlingar. Dessa behövs också för att du som klient inom personlig träning skall kunna få ett eget konto i träningsappen PT Distinction. PT Distinction uppfyller alla krav för GDPR.
Känsliga personuppgifter: Hälsouppgifter tas eftersom både massageterapi och personlig träning påverkar din nuvarande hälsa. För att kunna modifiera behandling och tjänster för varje enskild individ behöver patologi tas i beaktande, annars kan tjänsten, med betydligt större sannolikhet än utan vetskapen, leda till ytterligare negativa effekter på dig hälsa.
Denna information samlas in för att du som klient skall få den bästa och säkraste behandlingen eller tjänsten som bara är möjligt. Vi begränsar behandlingen till vad som är absolut nödvändigt för att följa principen för personuppgiftsbehandling som kallas uppgiftsminimering.
Om du tillhandahåller oss personuppgifter som rör andra personer, måste du dessförinnan ha fått personernas samtycke. I sådant fall måste du informera dessa personer om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Vilka är våra uttryckligt angivna ändamål och rättsliga grunder?
Som vi redan har informerat dig om ovan inhämtar vi bara dina personuppgifter när det är nödvändigt och lagligt för på förhand uttryckligt angivna ändamål. Den rättsliga grunden som vi baserar respektive behandling på står angiven inom (parantes) nedan. Vi vill ge ytterligare information om våra ändamål och rättsliga grunder nedan:
Ändamål - Varför vi behandlar personuppgifter för detta ändamål
Kundtjänst: När du kontaktar vår kundtjänst för att få information eller för att lämna klagomål, då lagrar vi informationen som du lämnar till oss. Anledningen till att du kontaktar oss kan t.ex. vara att du inte var nöjd med en viss tjänst eller att du kände att någonting saknades efter utförd tjänst.
Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på anledningen som du kontaktar oss för. Eftersom vi vill förbättra servicen vi ger dig, lagrar vi kommunikationen i personliga e-postmappar för enkel åtkomst vid upprepad kommunikation.

Kategorier av personuppgifter:
Kontaktuppgifter
Övrig information
Rättslig grund:
Dessa uppgifter krävs för att fullgöra våra leveransförpliktelser och leverera den överenskomna tjänsten till dig så att du som klient är nöjd (fullgörande av avtal).
Vidare ligger det i vårt affärsintresse att ge dig den bästa upplevelsen av våra tjänster som möjligt. (berättigat intresse).
 
Ytterligare behandling baserad på vårt berättigade intresse.
Utöver de ändamål och rättsliga grunder som beskrivits ovan, behandlar vi även dina personuppgifter med stöd av våra s.k. berättigade intressen. Generellt kan behandling grundad på berättigat intresse t.ex. vara behandling av personuppgifter inom en koncern, behandling för nätverks- och informationssäkerhet eller för direkt marknadsföring. Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse om vi rimligen kan anta- och även se till att vi kan skydda dina uppgifter. Dessa behandlingar innefattar:

Behandling som grundas på berättigat intresse och förklaring
Annonsering: Vi kommer att skicka e-post till dig för att erbjuda dig kuponger, rabatter och kampanjer, genomföra opinionsundersökningar och enkäter för att förbättra vår service. Du har möjlighet att invända mot vidare behandling av uppgifter för annonseringsändamål, i samband med varje e-post. Du kan givetvis även kontakta vårt dataskyddsombud direkt på kim@bodyperformance.se om du vill invända mot behandlingen av dina uppgifter för annonseringsändamål eller om du önskar ytterligare information om detta.
Marknadsföring per e-post: Vi vill undvika generella nyhetsbrev och okontrollerade marknadsföringsåtgärder. Därför väljer vi ut erbjudanden som passar dina intressen och kontaktar dig om vi tror att informationen kan vara intressant för dig. Du har möjlighet att invända mot vidare behandling av uppgifter för marknadsföring, i samband med varje e-post. Du kan givetvis även kontakta vårt dataskyddsombud direkt på kim@bodyperformance.se om du vill invända mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål eller om du önskar ytterligare information om detta.
Övrig information: Om du frivilligt väljer att dela information med oss som går utöver den obligatoriska informationen är vi förstås glada. På det sättet kan vi fortsätta att förbättra vår service.
 
 
Hur lagrar vi dina personuppgifter?
Kategorier av personuppgifter och förklaring
Kontaktuppgifter: Sparas automatiskt vid mailkontakt och / eller telefonkontakt för möjlighet till vidare kommunikation till dess att detta anses oväsentlig information (ca 2 år). Hälsodeklarationer som ifyllts i pappersformat behåller du som klient. På så vis vet du vilka uppgifter vi har och du slipper känna dig orolig att hälsodeklarationen kommer bort.
Känsliga personuppgifter: En digital kopia av din hälsodeklaration sparas i ett krypterat utrymme som krypterats med truecrypt. Hälsodeklarationer som ifyllts i pappersformat behåller du som klient. På så vis vet du vilka uppgifter vi har och du slipper känna dig orolig att hälsodeklarationen kommer bort.

När raderar vi dina personuppgifter?
Vi tar i allmänhet bort dina uppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt.
Vi tar bort dina personuppgifter om du önskar det och meddelar oss och annars två år efter att vi samlat in dina uppgifter. Om ditt konto på PT Distinction (personlig tränings- och marknadsföringsändamål) är inaktivt i två år tar vi även bort ditt konto. Innan detta sker får du ett separat meddelande från oss till den e-postadress som är registrerad till ditt användarkonto. Om du blir kund på nytt tas en ny hälsodeklaration och kontaktuppgifter då en gammal inte längre kan tillämpas ändå. Samma regler gäller alla hälsodeklarationer.
Utöver våra egna gallringsrutiner finns det även rättsliga skyldigheter för oss att spara vissa uppgifter under bestämda tidsperioder. Skatteuppgifter måste till exempel sparas under en period om sju år eller i vissa fall längre. Rättsliga krav på särskilda lagringsperioder varierar beroende på vilket land det gäller.
Därför kan vi, trots din begäran om att radera dina uppgifter, fortfarande lagra vissa uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter att spara dem. I dessa fall kommer vi dock att begränsa uppgifterna från ytterligare behandling utöver lagringen som måste ske.

Med vilka vi delar dina personuppgifter?
I följande avsnitt vill vi informera dig om till vilka och under vilka förutsättningar vi överför dina personuppgifter. Dessutom vill vi också ha en öppenhet avseende de länder som vi överför personuppgifter till.
Tredje part som får tillgång till dina personuppgifter
Vi ger aldrig dina uppgifter till obehöriga tredje parter. Som en del av vårt arbete behövs ibland konsultation med t. ex läkare eller sjukgymnast som utför tjänster åt oss och då ger vi dem begränsad och strikt övervakad åtkomst till delar av den information som vi har. Detta är förutsatt att du som klient ger oss ditt godkännande. Alla mottagare av uppgifter måste leva upp till kraven i dataskyddslagstiftningen och kunna visa att deras säkerhet och dataskydd är tillräckligt.
Nedan vill vi på ett öppet och begripligt sätt informera dig om våra mottagare av personuppgifter och skälen för att dela uppgifterna med dem:
Mottagare och skäl
Läkare, tränare och sjukgymnaster:Vid vissa enskilda fall kan vi behöva konsultera med läkare, sjukgymnast eller andra tränare för att kunna möjliggöra bästa och säkraste resultatet för dig som klient.
Myndigheter och rättsprocesser: Tyvärr kan det hända att några av våra kunder och tjänsteleverantörer beter sig orättvist och vill orsaka oss skada. I dessa fall är vi inte bara skyldiga att överlämna personuppgifter på grund av rättsliga skyldigheter, det är självklart också i vårt intresse att förebygga skador, verkställa våra fordringar och försvara oss mot rättsliga anspråk.

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna information om personuppgiftsbehandling i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer givetvis att informera dig om väsentliga ändringar, t.ex. om ändamålen för behandlingen ändras eller om det tillkommer nya ändamål för behandlingen av

personuppgifter.

SEKRETESS

Om oss
Generellt
Vi på KJ Body Performance är glada att du besöker vår webbplats och visar intresse för vårt bolag och våra erbjudanden. Vi tar skyddet för dina personuppgifter på allvar och vill att du ska känna dig trygg med att besöka våra sidor.
Nedan informerar vi dig om de personuppgifter som vi behandlar om dig när du använder vår webbplats, fyller i hälsodeklarationer samt kontaktformulär och hur uppgifterna används. Om vår webbplats innehåller länkar till andras webbplatser gäller inte vår integritetspolicy för de webbplatser dit vi länkar.
Vänligen ta dig tid att noggrant läsa igenom denna information.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för att behandlingen och som bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna. I detta fall är den personuppgiftsansvarige:
KJ Body Performance
Kim Johansson
Värtavägen 57
115 38 Stockholm
Sverige
E-post: kim@bodyperformance.se
Om du, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vill invända mot KJ Body Performance, behandling eller användning av dina personuppgifter kan du skicka en invändning via e-post till adressen angiven ovan. Detta kan resultera i att tjänsterna som erbjuds inte kan användas.
Om du invänt mot behandlingen kan det av tekniska skäl vara så att fortsatt användning av webbplatsen inte är möjlig.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt få tydlig information från KJ Body Performance om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig.
Dessutom har du följande rättigheter:
Rätt till tillgång – rätten att veta vilka personuppgifter som samlats in och hur dessa uppgifter behandlas.
Rätt till rättelse – rätten att begära att personuppgifter som är felaktiga rättas.
Rätt till radering – rätten att begära att personuppgifter tas bort.
Rätt till begränsning – rätten att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen.
Rätt till dataportabilitet – rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.
Rätt att göra invändningar – rätten att återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller invända mot viss behandling.
Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet – rätten innebär att klagomål avseende KJ Body Performances behandling av personuppgifter kan lämnas antingen till ansvarig tillsynsmyndighet för KJ Body Performance som anges nedan, eller till någon annan av tillsynsmyndigheterna inom EU.
Du kan också lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten där du har din hemvist eller på din arbetsort.
Tveka inte att kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter om du vill utöva de rättigheter du har som registrerad.

När, varför och hur samlar vi in dina personuppgifter
Vi behöver samla in, behandla, lagra och ibland även dela (alltid med ditt medgivande) olika personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster och kunna tillhandahålla tjänster. Nedan kan du se vilka av dina personuppgifter som vi behöver för vilka ändamål och under vilka omständigheter vi delar dina personuppgifter med andra.
En personuppgift är varje upplysning som gör att vi direkt eller indirekt kan identifiera dig som person t.ex. förnamn och efternamn, adress, telefonnummer, födelsedatum, lokaliseringsdata eller e-postadress.
Vänligen ge oss endast sådan information som vi verkligen behöver.
Eftersom vi vill ge dig en bra översikt över detaljerna kring vår behandling, använder vi tabellformulär. Vi tror att detta kommer att göra det möjligt för oss att förse dig med informationen på ett öppet, begripligt och lättillgängligt sätt med ett tydligt och enkelt språk.
Nedan visas vilka personuppgifter som vi samlar in om dig. Eftersom det förekommer olika typer av uppgifter har vi delat in dem i kategorier då vi tror det gör det lättare att förstå informationen.
Personuppgifter som vi samlar in innan du kan ta del av våra tjänster så som massage, personlig träning och till viss del kostrådgivning. Vi samlar inte in några personuppgifter om dig på vår hemsida www.bodyperformance.se, om du däremot väljer att bli kund och betala vid paypal på hemsidan lagras kontaktuppgifter i paypal så länge betalningarna skall ske. Kontaktformuläret för onlineträning sparar också dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma med förslag på tjänster. Endast kunduppgifter lagras, då anställda saknas.

Kategorier av personuppgifter och förklaring
Kontaktuppgifter: Tas av flera orsaker. T. ex. för att kunna kontakta dig som klient vid tillfällen där vi behöver avboka, omboka eller boka ny tid, för att påminna om bokade tider, skicka fakturor och följa upp efter behandlingar. Dessa behövs också för att du som klient inom personlig träning skall kunna få ett eget konto i träningsappen PT Distinction. PT Distinction uppfyller alla krav för GDPR.
Känsliga personuppgifter: Hälsouppgifter tas eftersom både massageterapi och personlig träning påverkar din nuvarande hälsa. För att kunna modifiera behandling och tjänster för varje enskild individ behöver patologi tas i beaktande, annars kan tjänsten, med betydligt större sannolikhet än utan vetskapen, leda till ytterligare negativa effekter på dig hälsa.
Denna information samlas in för att du som klient skall få den bästa och säkraste behandlingen eller tjänsten som bara är möjligt. Vi begränsar behandlingen till vad som är absolut nödvändigt för att följa principen för personuppgiftsbehandling som kallas uppgiftsminimering.
Om du tillhandahåller oss personuppgifter som rör andra personer, måste du dessförinnan ha fått personernas samtycke. I sådant fall måste du informera dessa personer om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Vilka är våra uttryckligt angivna ändamål och rättsliga grunder?
Som vi redan har informerat dig om ovan inhämtar vi bara dina personuppgifter när det är nödvändigt och lagligt för på förhand uttryckligt angivna ändamål. Den rättsliga grunden som vi baserar respektive behandling på står angiven inom (parantes) nedan. Vi vill ge ytterligare information om våra ändamål och rättsliga grunder nedan:
Ändamål - Varför vi behandlar personuppgifter för detta ändamål
Kundtjänst: När du kontaktar vår kundtjänst för att få information eller för att lämna klagomål, då lagrar vi informationen som du lämnar till oss. Anledningen till att du kontaktar oss kan t.ex. vara att du inte var nöjd med en viss tjänst eller att du kände att någonting saknades efter utförd tjänst.
Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på anledningen som du kontaktar oss för. Eftersom vi vill förbättra servicen vi ger dig, lagrar vi kommunikationen i personliga e-postmappar för enkel åtkomst vid upprepad kommunikation.

Kategorier av personuppgifter:
Kontaktuppgifter
Övrig information
Rättslig grund:
Dessa uppgifter krävs för att fullgöra våra leveransförpliktelser och leverera den överenskomna tjänsten till dig så att du som klient är nöjd (fullgörande av avtal).
Vidare ligger det i vårt affärsintresse att ge dig den bästa upplevelsen av våra tjänster som möjligt. (berättigat intresse).
 
Ytterligare behandling baserad på vårt berättigade intresse.
Utöver de ändamål och rättsliga grunder som beskrivits ovan, behandlar vi även dina personuppgifter med stöd av våra s.k. berättigade intressen. Generellt kan behandling grundad på berättigat intresse t.ex. vara behandling av personuppgifter inom en koncern, behandling för nätverks- och informationssäkerhet eller för direkt marknadsföring. Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse om vi rimligen kan anta- och även se till att vi kan skydda dina uppgifter. Dessa behandlingar innefattar:

Behandling som grundas på berättigat intresse och förklaring
Annonsering: Vi kommer att skicka e-post till dig för att erbjuda dig kuponger, rabatter och kampanjer, genomföra opinionsundersökningar och enkäter för att förbättra vår service. Du har möjlighet att invända mot vidare behandling av uppgifter för annonseringsändamål, i samband med varje e-post. Du kan givetvis även kontakta vårt dataskyddsombud direkt på kim@bodyperformance.se om du vill invända mot behandlingen av dina uppgifter för annonseringsändamål eller om du önskar ytterligare information om detta.
Marknadsföring per e-post: Vi vill undvika generella nyhetsbrev och okontrollerade marknadsföringsåtgärder. Därför väljer vi ut erbjudanden som passar dina intressen och kontaktar dig om vi tror att informationen kan vara intressant för dig. Du har möjlighet att invända mot vidare behandling av uppgifter för marknadsföring, i samband med varje e-post. Du kan givetvis även kontakta vårt dataskyddsombud direkt på kim@bodyperformance.se om du vill invända mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål eller om du önskar ytterligare information om detta.
Övrig information: Om du frivilligt väljer att dela information med oss som går utöver den obligatoriska informationen är vi förstås glada. På det sättet kan vi fortsätta att förbättra vår service.
 
 
Hur lagrar vi dina personuppgifter?
Kategorier av personuppgifter och förklaring
Kontaktuppgifter: Sparas automatiskt vid mailkontakt och / eller telefonkontakt för möjlighet till vidare kommunikation till dess att detta anses oväsentlig information (ca 2 år). Hälsodeklarationer som ifyllts i pappersformat behåller du som klient. På så vis vet du vilka uppgifter vi har och du slipper känna dig orolig att hälsodeklarationen kommer bort.
Känsliga personuppgifter: En digital kopia av din hälsodeklaration sparas i ett krypterat utrymme som krypterats med truecrypt. Hälsodeklarationer som ifyllts i pappersformat behåller du som klient. På så vis vet du vilka uppgifter vi har och du slipper känna dig orolig att hälsodeklarationen kommer bort.

När raderar vi dina personuppgifter?
Vi tar i allmänhet bort dina uppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt.
Vi tar bort dina personuppgifter om du önskar det och meddelar oss och annars två år efter att vi samlat in dina uppgifter. Om ditt konto på PT Distinction (personlig tränings- och marknadsföringsändamål) är inaktivt i två år tar vi även bort ditt konto. Innan detta sker får du ett separat meddelande från oss till den e-postadress som är registrerad till ditt användarkonto. Om du blir kund på nytt tas en ny hälsodeklaration och kontaktuppgifter då en gammal inte längre kan tillämpas ändå. Samma regler gäller alla hälsodeklarationer.
Utöver våra egna gallringsrutiner finns det även rättsliga skyldigheter för oss att spara vissa uppgifter under bestämda tidsperioder. Skatteuppgifter måste till exempel sparas under en period om sju år eller i vissa fall längre. Rättsliga krav på särskilda lagringsperioder varierar beroende på vilket land det gäller.
Därför kan vi, trots din begäran om att radera dina uppgifter, fortfarande lagra vissa uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter att spara dem. I dessa fall kommer vi dock att begränsa uppgifterna från ytterligare behandling utöver lagringen som måste ske.

Med vilka vi delar dina personuppgifter?
I följande avsnitt vill vi informera dig om till vilka och under vilka förutsättningar vi överför dina personuppgifter. Dessutom vill vi också ha en öppenhet avseende de länder som vi överför personuppgifter till.
Tredje part som får tillgång till dina personuppgifter
Vi ger aldrig dina uppgifter till obehöriga tredje parter. Som en del av vårt arbete behövs ibland konsultation med t. ex läkare eller sjukgymnast som utför tjänster åt oss och då ger vi dem begränsad och strikt övervakad åtkomst till delar av den information som vi har. Detta är förutsatt att du som klient ger oss ditt godkännande. Alla mottagare av uppgifter måste leva upp till kraven i dataskyddslagstiftningen och kunna visa att deras säkerhet och dataskydd är tillräckligt.
Nedan vill vi på ett öppet och begripligt sätt informera dig om våra mottagare av personuppgifter och skälen för att dela uppgifterna med dem:
Mottagare och skäl
Läkare, tränare och sjukgymnaster:Vid vissa enskilda fall kan vi behöva konsultera med läkare, sjukgymnast eller andra tränare för att kunna möjliggöra bästa och säkraste resultatet för dig som klient.
Myndigheter och rättsprocesser: Tyvärr kan det hända att några av våra kunder och tjänsteleverantörer beter sig orättvist och vill orsaka oss skada. I dessa fall är vi inte bara skyldiga att överlämna personuppgifter på grund av rättsliga skyldigheter, det är självklart också i vårt intresse att förebygga skador, verkställa våra fordringar och försvara oss mot rättsliga anspråk.

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna information om personuppgiftsbehandling i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer givetvis att informera dig om väsentliga ändringar, t.ex. om ändamålen för behandlingen ändras eller om det tillkommer nya ändamål för behandlingen av personuppgifter.